Wie kan mij praktisch helpen bij het aansturen van personeelsleden?
Alvi geeft u deskundige, professionele en praktische ondersteuning.
Wie kan mij praktisch helpen bij het aansturen van personeelsleden?
 

Dienstverlening

Interim-Management voor de Food Industry

Het is voor u mogelijk dat ALVI voor een bepaalde periode in te huren om een risicoanalyse van uw onderneming dat actief is in de Food Industry middels een interim-management periode. ALVI maakt hierbij gebruik van de kennistool bedrijfsscan.
Het is voor u mogelijk dat ALVI voor een bepaalde periode in te huren om een risicoanalyse van uw onderneming dat actief is in de Food Industry middels een interim-management periode. ALVI maakt hierbij gebruik van de kennistool bedrijfsscan.

Onderdelen Interim-Management

Een rol als interim-manager zal de focus meer worden gelegd op een risico-analyse van de operationele bedrijfsvoering. Samen met u zal ALVI deze opdracht vanuit onze kennis en expertise uitvoeren. Voor eventuele aanvullende expertise heeft ALVI een groot netwerk van specialisten die wij te allen tijde kunnen inschakelen.

Onderdelen die ALVI voor bedrijven in de Food Industry kan onderzoeken zijn:

  • De kwaliteit van de financiële administratie
  • Voldoet de huidige organisatiestructuur
  • Werkprocessen
  • Risicomanagement

Voordelen Interim-management

Door volledige toegang tot de onderneming in de Food Industry en gebruikmakend van het instrument van de bedrijfsscan zal dit leiden tot een nog scherpere risicoanalyse.

Evaluatie

Na de interimperiode zal ALVI middels een kort schriftelijke rapportage een oordeel geven over de risico analyse die Alvi heeft uitgevoerd met daarbij een plan van aanpak. Graag na de interimperiode blijft ALVI voor een bepaalde periode betrokken bij de onderneming om te monitoren en eventueel bij te sturen.

Diensten

Meerderheidsdeelneming in uw onderneming van de Food Industry

Wilt u nog meer betrokkenheid of heeft u geen voldoende financiƫle middelen om ALVI in te huren voor een bedrijfsscan of voor interim-management dan is een meerderheidsdeelneming in uw onderneming in de Food Industry een optie.
 

Bedrijfsscan voor de Food Industry

Onze bedrijfsscan specifiek voor de Food Industry geeft u voor een vaste prijs een scherpe risicoanalyse en een plan van aanpak van uw huidige onderneming. Eerst zal in een intake gesprek een duidelijke risico-inventarisatie gemaakt wat uw wensen zijn en welke onderdelen de bedrijfsscan dienen te bevatten.
 

Interim-Management voor de Food Industry

Het is voor u mogelijk dat ALVI voor een bepaalde periode in te huren om een risicoanalyse van uw onderneming dat actief is in de Food Industry middels een interim-management periode. ALVI maakt hierbij gebruik van de kennistool bedrijfsscan.