Kan ik nog snijden in de bedrijfskosten?
Alvi adviseert u over uw financiële efficiency.
Kan ik nog snijden in de bedrijfskosten?
 

Dienstverlening

Meerderheidsdeelneming in uw onderneming van de Food Industry

Wilt u nog meer betrokkenheid of heeft u geen voldoende financiële middelen om ALVI in te huren voor een bedrijfsscan of voor interim-management dan is een meerderheidsdeelneming in uw onderneming in de Food Industry een optie.
Wilt u nog meer betrokkenheid of heeft u geen voldoende financiële middelen om ALVI in te huren voor een bedrijvenscan of voor interim-management dan is een meerderheidsdeelneming in uw onderneming in de Food Industry een optie.

Dienstverlening specifiek voor de Food Industry

Als nieuwe bestuurders van uw onderneming in de Food Industry zal ALVI een turn around realiseren en u kunt dan denken aan de volgende werkzaamheden:

  • Sanering personeelsbestand;
  • Efficiëntere werkprocessen;
  • Verbetering van de cash flow positie;
  • Betere bescherming van uw ondernemingsrisico’s;
  • Kritische beoordeling van uw huidige financieringsstructuur.

Kortom een volledige turn around waardoor uw onderneming in de voedselindustrie na een bepaalde periode een betere fundament heeft met goede toekomstperspectieven.

Voordelen meerderheidsdeelneming voor de Food Industry

Een betere betrokkenheid in uw bedrijfsvoering is niet mogelijk. Wij, als ALVI zullen als actieve bestuurders in gezamenlijk overleg met u eerst een risico analyse uit voeren. Vervolgens na de risico-analyse zal in overleg een plan van aanpak worden opgesteld. Op basis van het plan van aanpak gaat ALVI voor een overeengekomen periode voor u de nieuwe strategie uitvoeren zodat de rentabiliteit van uw onderneming weer snel op het gewenste niveau is.

Bedrijfsscan

ALVI heeft ook de beschikking over de bedrijfsscan en dit instrument zal ook worden gebruikt voor de risico-analyse.

Diensten

Meerderheidsdeelneming in uw onderneming van de Food Industry

Wilt u nog meer betrokkenheid of heeft u geen voldoende financiële middelen om ALVI in te huren voor een bedrijfsscan of voor interim-management dan is een meerderheidsdeelneming in uw onderneming in de Food Industry een optie.
 

Interim-Management voor de Food Industry

Het is voor u mogelijk dat ALVI voor een bepaalde periode in te huren om een risicoanalyse van uw onderneming dat actief is in de Food Industry middels een interim-management periode. ALVI maakt hierbij gebruik van de kennistool bedrijfsscan.
 

Bedrijfsscan voor de Food Industry

Onze bedrijfsscan specifiek voor de Food Industry geeft u voor een vaste prijs een scherpe risicoanalyse en een plan van aanpak van uw huidige onderneming. Eerst zal in een intake gesprek een duidelijke risico-inventarisatie gemaakt wat uw wensen zijn en welke onderdelen de bedrijfsscan dienen te bevatten.