Wie kan mij praktisch helpen bij het aansturen van personeelsleden?
Alvi geeft u deskundige, professionele en praktische ondersteuning.
Wie kan mij praktisch helpen bij het aansturen van personeelsleden?
 

Nieuws

Gemeente Ede stelt 5 miljoen euro beschikbaar voor World Food Center

De gemeenteraad van Ede heeft op 11 december een bedrag van 5 miljoen euro beschikbaar gesteld als bijdrage in de realisatie van het World Food Center (WFC) in Ede. Daarmee is de realisatie van het WFC weer een stap dichterbij is gekomen. Door de financiële steun van de gemeente Ede, andere investeerders als Green Real Estate, agrofoodbedrijven, andere overheden en Europese subsidies kan een sluitende businesscase ontstaan. De overheidssteun en het commitment van het bedrijfsleven vormen twee belangrijke voorwaarden waaronder het WFC gerealiseerd kan worden. Een andere essentiële voorwaarde is steun van Wageningen UR. De gemeente Ede is blij met de volle support van Wageningen UR.
Stichting WFC, WFC Development en gemeente Ede hebben eerder onderzoek gedaan naar de haalbaarheid van een WFC in Ede, inclusief de ontwikkeling van het WFC-gebied. Deze partijen concludeerden dat het WFC economisch haalbaar is. Het WFC heeft aanzienlijke economische effecten, die de nationale, regionale en Edese ambities ondersteunen. De werkgelegenheid voor hoger-, midden- en lager opgeleiden neemt belangrijk toe. De vestigingskansen voor food gelieerde bedrijven stijgen. Maatschappelijk draagvlak voor de in de regio sterk aanwezige topsectoren Agro Food en Tuinbouw groeit. Daarnaast draagt het WFC bij aan het duidelijker op de kaart zetten van de internationale betekenis van de agrofood sector. Ook het toerisme zal hiervan profiteren.

Het WFC-gebied op kazerneterrein Maurits-Zuid naast NS-station Ede/Wageningen bestaat uit een WFC Experience Center voor consumenten en een WFC Campus voor de vestiging van bedrijven. Het Experience Center zal jaarlijks minimaal 330.000 bezoekers trekken. Het besteedt aandacht aan alles wat met voedsel te maken heeft over de hele keten. De Campus is gericht op het huisvesten van foodgelieerde bedrijven en instellingen voor onderzoek en innovatie, dienstverlening en cross-overs. WFC Development en gemeente Ede gaan samen aan de slag om het WFC te realiseren. Met actieve deelname van het bedrijfsleven en Wageningen UR zullen de experiences worden vormgegeven, allemaal gericht op (inter)nationale bezoekers. Samen met een aan te trekken exploitant worden de plannen uitgewerkt en de exploitatie geconcretiseerd.

bron: Gemeente Ede, 11/12/14

Diensten

Meerderheidsdeelneming in uw onderneming van de Food Industry

Wilt u nog meer betrokkenheid of heeft u geen voldoende financiële middelen om ALVI in te huren voor een bedrijfsscan of voor interim-management dan is een meerderheidsdeelneming in uw onderneming in de Food Industry een optie.
 

Interim-Management voor de Food Industry

Het is voor u mogelijk dat ALVI voor een bepaalde periode in te huren om een risicoanalyse van uw onderneming dat actief is in de Food Industry middels een interim-management periode. ALVI maakt hierbij gebruik van de kennistool bedrijfsscan.
 

Bedrijfsscan voor de Food Industry

Onze bedrijfsscan specifiek voor de Food Industry geeft u voor een vaste prijs een scherpe risicoanalyse en een plan van aanpak van uw huidige onderneming. Eerst zal in een intake gesprek een duidelijke risico-inventarisatie gemaakt wat uw wensen zijn en welke onderdelen de bedrijfsscan dienen te bevatten.