Wie kan mij praktisch helpen bij het aansturen van personeelsleden?
Alvi geeft u deskundige, professionele en praktische ondersteuning.
Wie kan mij praktisch helpen bij het aansturen van personeelsleden?
 

Nieuws

Stichting Meat Your Own opgericht

Harry van Delft en Geert Boosten, respectievelijk voorzitter en secretaris, hebben de oprichtingsakte getekend voor de stichting Meat Your Own. Vanuit de stichting worden in het vervolg de activiteiten uitgevoerd van het project Meat Your Own, dat tot dusver onder de hoede van het Innovatienetwerk stond. Doel van de stichting is het op een nieuwe manier verbinden van consumenten en producenten van vlees.
Waardecreatie en ketenverkorting zijn de belangrijkste drijfveren, moderne media zijn daarbij een hulpmiddel. Zo kunnen consumenten het vlees kopen dat ze echt willen en kunnen boeren hogere marges realiseren. De mate waarin consumenten betrokken willen zijn zal verschillen; daar zit een gelaagdheid in; van geïnteresseerde naar koper, aandeelhouder of zelfs mede-eigenaar.

Er zijn al diverse initiatieven in deze richting, maar door het gebrek aan samenwerking blijft dit beperkt tot niches. Daardoor worden wielen vaak opnieuw uitgevonden en is de afzet kleinschalig en dus relatief kostbaar. De gedachte is dit te doorbreken door een interface te ontwikkelen om deze knelpunten op te lossen. Deze interface moet tot stand komen op basis van ideeën van consumenten en producenten.

bron: Innovatienetwerk, 17/12/14

Diensten

Meerderheidsdeelneming in uw onderneming van de Food Industry

Wilt u nog meer betrokkenheid of heeft u geen voldoende financiƫle middelen om ALVI in te huren voor een bedrijfsscan of voor interim-management dan is een meerderheidsdeelneming in uw onderneming in de Food Industry een optie.
 

Interim-Management voor de Food Industry

Het is voor u mogelijk dat ALVI voor een bepaalde periode in te huren om een risicoanalyse van uw onderneming dat actief is in de Food Industry middels een interim-management periode. ALVI maakt hierbij gebruik van de kennistool bedrijfsscan.
 

Bedrijfsscan voor de Food Industry

Onze bedrijfsscan specifiek voor de Food Industry geeft u voor een vaste prijs een scherpe risicoanalyse en een plan van aanpak van uw huidige onderneming. Eerst zal in een intake gesprek een duidelijke risico-inventarisatie gemaakt wat uw wensen zijn en welke onderdelen de bedrijfsscan dienen te bevatten.