Wie kan mij praktisch helpen bij het aansturen van personeelsleden?
Alvi geeft u deskundige, professionele en praktische ondersteuning.
Wie kan mij praktisch helpen bij het aansturen van personeelsleden?
 

Nieuws

'Vergrijzing biedt kansen voor de voedingsmiddelenproducent'

Er is één groep consumenten die de foodsector zelden direct benadert: de jonge oudere. Het gaat om 2,8 miljoen personen in de leeftijd van 60 tot 75 jaar. Om deze groep, onder wie een groeiend aantal alleenstaanden, goed te kunnen bedienen, is het nodig dat retailers en producenten de handen ineenslaan.
Meer dan de helft van deze ouderen is rationeel bij het kopen van voedsel en op zoek naar tastbare voordelen. Zij laten zich minder snel 'verleiden' en zijn gevoelig voor eerlijke en transparante informatie. Hierbij speelt gezondheid een grote rol.

Producenten kunnen zich hierop focussen, bijvoorbeeld via verpakkingen, portiegroottes, gezondheidsvoordelen en het inspelen op levensmomenten. Maar ook de groep ouderen is niet universeel, bijvoorbeeld qua emoties over maaltijden zoals een onderzoek van Wageningen Universiteit aantoont. Het is dan ook belangrijk ouderen actief te betrekken bij productontwikkeling.

Zie voor meer informatie het rapport Babyboomers aan tafel: vergrijzing en de kansen voor de voedingsmiddelenproducent op de site van ABN AMRO.

bron: ABN AMRO, 18/12/14

Diensten

Interim-Management voor de Food Industry

Het is voor u mogelijk dat ALVI voor een bepaalde periode in te huren om een risicoanalyse van uw onderneming dat actief is in de Food Industry middels een interim-management periode. ALVI maakt hierbij gebruik van de kennistool bedrijfsscan.
 

Bedrijfsscan voor de Food Industry

Onze bedrijfsscan specifiek voor de Food Industry geeft u voor een vaste prijs een scherpe risicoanalyse en een plan van aanpak van uw huidige onderneming. Eerst zal in een intake gesprek een duidelijke risico-inventarisatie gemaakt wat uw wensen zijn en welke onderdelen de bedrijfsscan dienen te bevatten.
 

Meerderheidsdeelneming in uw onderneming van de Food Industry

Wilt u nog meer betrokkenheid of heeft u geen voldoende financiële middelen om ALVI in te huren voor een bedrijfsscan of voor interim-management dan is een meerderheidsdeelneming in uw onderneming in de Food Industry een optie.