Wie kan mij praktisch helpen bij het aansturen van personeelsleden?
Alvi geeft u deskundige, professionele en praktische ondersteuning.
Wie kan mij praktisch helpen bij het aansturen van personeelsleden?
 

Nieuws

ING: Foodservice groothandel laat krimp in 2015 achter zich

Door de verbreding van het economisch herstel komt er voor groothandels in foodservice in 2015 een eind aan de omzetdaling. Het verbeterde consumentenvertrouwen en de gematigde stijging van koopkracht en particuliere bestedingen in 2015 dragen bij aan de omslag. Daarmee zet de branche een punt achter drie jaar waarin de omzet met 500 miljoen daalde. Dat stelt het ING Economisch Bureau in zijn Sectorvisie Foodservice.
Het herstel van de Nederlandse economie wint aan kracht in 2015. Geleidelijk laten ook bedrijfstakken die zich op de binnenlandse markt richten, zoals foodservice, weer groei zien. Consumenten trekken weer wat vaker de portemonnee en de particuliere bestedingen groeien naar verwachting met 1% in 2015.

Gemengde verwachtingen foodservicemarkt
Binnen de deelmarkten waar foodservicegroothandels aan leveren, horeca, catering en gemak, is het beeld gemengd. In de horeca namen de verkopen in 2014 toe. In 2015 wordt daar echter stabilisatie verwacht van het volume, mede omdat de verkopen in cafés onder druk blijven staan. In de cateringmarkt loopt de consumentenomzet terug. Groothandels merken dat er bij overheden, scholen en zorginstellingen druk blijft om op kosten te besparen. De gemaksmarkt groeit licht, ook omdat steeds meer retailers horeca-elementen toevoegen in hun winkel.

Groothandel heeft baat bij kennis van de consument
Via hun klanten worden foodservice groothandels geconfronteerd met de veranderende wensen en verwachtingen van consumenten. Consumenten, en consumentenorganisaties, zijn kritisch op hoe bedrijven in de voedselketen opereren. De maatschappelijke aandacht spitst zich ondermeer toe op voedselveiligheid en gezondheid en dat biedt groothandel kansen. Het voedselsysteem verschuift van aanbod gedreven naar vraag gedreven.

Zo ontstaat in de zorg de behoefte aan meer maatwerk op het vlak van maaltijden doordat ouderen langer zelfstandig wonen. Veranderend consumentengedrag zorgt er ook voor dat in de horeca verantwoord consumeren centraler komt te staan. Juist de kennis van dit soort relevante consumententrends helpt groothandels bij het ontwikkelen van foodconcepten voor klanten en het bepalen van hun assortiment.

Zie voor meer informatie de Sectorvisie Foodservice op de site van de iNG.

bron: ING Economisch Bureau, 24/12/14

Diensten

Bedrijfsscan voor de Food Industry

Onze bedrijfsscan specifiek voor de Food Industry geeft u voor een vaste prijs een scherpe risicoanalyse en een plan van aanpak van uw huidige onderneming. Eerst zal in een intake gesprek een duidelijke risico-inventarisatie gemaakt wat uw wensen zijn en welke onderdelen de bedrijfsscan dienen te bevatten.
 

Interim-Management voor de Food Industry

Het is voor u mogelijk dat ALVI voor een bepaalde periode in te huren om een risicoanalyse van uw onderneming dat actief is in de Food Industry middels een interim-management periode. ALVI maakt hierbij gebruik van de kennistool bedrijfsscan.
 

Meerderheidsdeelneming in uw onderneming van de Food Industry

Wilt u nog meer betrokkenheid of heeft u geen voldoende financiƫle middelen om ALVI in te huren voor een bedrijfsscan of voor interim-management dan is een meerderheidsdeelneming in uw onderneming in de Food Industry een optie.