Wie kan mij praktisch helpen bij het aansturen van personeelsleden?
Alvi geeft u deskundige, professionele en praktische ondersteuning.
Wie kan mij praktisch helpen bij het aansturen van personeelsleden?
 

Nieuws

Vaker krediet voor bedrijven

Het lukt bedrijven vaker om krediet aan te trekken. In een enquête onder 1400 bedrijven gaf 72% van de ondernemers aan dat zij hun kredietaanvraag geheel of deels gehonoreerd zagen. Een half jaar geleden lag dat aandeel op 62%. Minister Kamp van Economische Zaken liet de enquête uitvoeren. De resultaten daarvan heeft hij samen met de voortgang van het aanvullend actieplan MKB-financiering naar de Tweede Kamer gestuurd.
Om MKB-ondernemers tegemoet te komen die problemen ondervinden bij het financieren van hun groeiplannen, kondigde het kabinet in juli het aanvullend actieplan MKB-financiering aan. Naast 155 miljoen euro aan investeringen stelt minister Kamp met het actieplan 1 miljard beschikbaar aan extra garantiekapitaal. Kleine en middelgrote bedrijven kunnen vanaf 1 december 2014 maximaal 250.000 euro in plaats van 150.000 euro microfinanciering en begeleiding aanvragen bij de stichting Qredits met steun vanuit het ministerie van Economische Zaken.

Met het Dutch Venture Initiative investeert het ministerie daarnaast in innovatieve Nederlandse bedrijven. Van de 150 miljoen die totaal beschikbaar is werd al 113 miljoen toegekend aan investeringsfondsen. Verder gaan bedrijven, waaronder Heineken, Randstad en DSM, in 2015 met het ministerie van Economische Zaken aan de slag om sneller facturen goed te keuren, zodat er extra financieringsruimte ontstaat voor het MKB.

De Financieringsmonitor 2014-2 is te vinden op de website van de Rijksoverheid.

bron: Ministerie van Economische Zaken, 31/12/14

Diensten

Meerderheidsdeelneming in uw onderneming van de Food Industry

Wilt u nog meer betrokkenheid of heeft u geen voldoende financiële middelen om ALVI in te huren voor een bedrijfsscan of voor interim-management dan is een meerderheidsdeelneming in uw onderneming in de Food Industry een optie.
 

Bedrijfsscan voor de Food Industry

Onze bedrijfsscan specifiek voor de Food Industry geeft u voor een vaste prijs een scherpe risicoanalyse en een plan van aanpak van uw huidige onderneming. Eerst zal in een intake gesprek een duidelijke risico-inventarisatie gemaakt wat uw wensen zijn en welke onderdelen de bedrijfsscan dienen te bevatten.
 

Interim-Management voor de Food Industry

Het is voor u mogelijk dat ALVI voor een bepaalde periode in te huren om een risicoanalyse van uw onderneming dat actief is in de Food Industry middels een interim-management periode. ALVI maakt hierbij gebruik van de kennistool bedrijfsscan.