Wie kan mij praktisch helpen bij het aansturen van personeelsleden?
Alvi geeft u deskundige, professionele en praktische ondersteuning.
Wie kan mij praktisch helpen bij het aansturen van personeelsleden?
 

Nieuws

'Zuivelsector is zich onvoldoende bewust van vrije markt'

"De zuivelsector moet nu zelf in staat zijn om de markt te beheren. Maar de sector is zich mogelijk onvoldoende bewust van hetgeen er in de vrije markt gebeurt. De marktpositie wordt in een veel te grote mate bepaald door de aanvoer van de grondstof." Dat stelt EU-topambtenaar Herman Versteijlen. Hij stond 30 lang aan het roer bij het beheer van de agrarische markten in Europa. Vlak voor het aflopen van de melkquotering gaat hij met pensioen.
Versteijlen grijpt terug op het verleden: "In 2009, toen iedereen het gevoel had dat we in een crisis zaten, reageerden de boeren door nog meer te produceren. In Nederland en Duitsland werd toen nog meer melk geproduceerd dan het jaar daarvoor, terwijl dat de landen waren die in 2008 superheffing hadden betaald. De coöperaties zouden hun leden een signaal moeten geven van: zoveel melk kan ik tegen die prijs kwijt en zo veel tegen die prijs. Bijvoorbeeld een systeem van met een A-prijs voor producten met een hogere toegevoegde waarde en een B-prijs voor commodities, zoals de coöperatie Rouveen heeft ingevoerd", zegt Versteijlen. "Ik begrijp best dat dat voor grote coöperaties lastiger is, maar toch vind ik dat zij een signaal aan hun leden moeten geven. Zij hebben daarin een verantwoordelijkheid."

Interventieprijs
Versteijlen ziet voor dit moment niets in een vangnet in de vorm van interventieprijs. "Als we het vangnet nu al op een hoger niveau uitrollen, verliezen we de link met de wereldmarkt. Dan gaan we interventievoorraden opbouwen die vervolgens een tijdje boven de markt blijven hangen met alle budgettaire gevolgen en melkprijsverlagende effecten van dien."

Meer marktoriëntatie
"De discussie hierover hangt altijd samen met het verloop van de melkprijs. Nu de melkprijs daalt zie je de discussie opkomen. Wij herinneren de sector er daarom voortdurend aan dat we al een aantal jaren streven naar meer marktoriëntatie. Het is aan de sector zelf om die handschoen op te pakken door te produceren tegen een redelijke prijs waarop de producten kunnen worden afgezet. Dit betekent dat men niet onbeperkt moet blijven melken als prijs laag is. Dan moet je je gedrag aanpassen. Maar dat gebeurt niet: de veehouders produceren maar door. Want hun coöperaties zeggen dat ze de melk toch wel blijven afnemen. Dat is toch vreemd? Ik ken geen andere sector waar de marktpositie zo wordt bepaald door de aanvoer van de grondstof. Ik vind dat een zwakte van de zuivelsector."

bron: ZuivelZicht, 16/12/14

Diensten

Interim-Management voor de Food Industry

Het is voor u mogelijk dat ALVI voor een bepaalde periode in te huren om een risicoanalyse van uw onderneming dat actief is in de Food Industry middels een interim-management periode. ALVI maakt hierbij gebruik van de kennistool bedrijfsscan.
 

Bedrijfsscan voor de Food Industry

Onze bedrijfsscan specifiek voor de Food Industry geeft u voor een vaste prijs een scherpe risicoanalyse en een plan van aanpak van uw huidige onderneming. Eerst zal in een intake gesprek een duidelijke risico-inventarisatie gemaakt wat uw wensen zijn en welke onderdelen de bedrijfsscan dienen te bevatten.
 

Meerderheidsdeelneming in uw onderneming van de Food Industry

Wilt u nog meer betrokkenheid of heeft u geen voldoende financiƫle middelen om ALVI in te huren voor een bedrijfsscan of voor interim-management dan is een meerderheidsdeelneming in uw onderneming in de Food Industry een optie.