Wie kan mij praktisch helpen bij het aansturen van personeelsleden?
Alvi geeft u deskundige, professionele en praktische ondersteuning.
Wie kan mij praktisch helpen bij het aansturen van personeelsleden?
 

Nieuws

Kaasfabriek A-ware in Heerenveen schaalt langzaam op

Sinds ruim 2 maanden draait de fabriek A-ware Food Group in Heerenveen en wordt er kaas geproduceerd. De fabriek verwerkt de melk van zo'n 400 melkveebedrijven. Het gaat om toeleveranciers die A-ware zelf heeft geworven en leden van de afzetvereniging NoorderlandMelk. Vanaf 1 maart wordt de kaasproductie verdere opgeschaald. Dan gaat melk A-ware ook melk verwerken die via de Dutch Milk foundation wordt betrokken. Vanaf juli moet de kaasfabriek op volle capaciteit draaien. Dan is een productie van 100.000 ton kaas op jaarbasis mogelijk. In de fabriek draait nu één productielijn. Met het verder opschalen komt ook de tweede lijn in bedrijf.
In Heerenveen kan A-ware circa 80 verschillende kaassoorten produceren. "We vinden het van belang dat er heel snel en flexibel van de ene naar de andere receptuur kan worden overgeschakeld", zo melden operationeel directeur Klaas de Jong en locatiedirecteur Tjalling Osinga.

Volgens hen is er ook bewust gekozen om een zekere ambachtelijkheid in het proces van kaasmaken te houden. Zo wordt de wrongel verticaal gesneden, wat volgens hen veel verschil maakt voor de smaakvorming. Ook wordt de kaas in de pers ook anders behandeld dan in veel andere kaasfabrieken.

De vers geproduceerde kazen gaan voorlopig direct naar Almere. Wanneer de verpakkingsafdeling klaar is, vindt de eerste bewaring ook in Heerenveen plaats.

bron: Boerderij Vandaag, 05/02/15

Diensten

Bedrijfsscan voor de Food Industry

Onze bedrijfsscan specifiek voor de Food Industry geeft u voor een vaste prijs een scherpe risicoanalyse en een plan van aanpak van uw huidige onderneming. Eerst zal in een intake gesprek een duidelijke risico-inventarisatie gemaakt wat uw wensen zijn en welke onderdelen de bedrijfsscan dienen te bevatten.
 

Interim-Management voor de Food Industry

Het is voor u mogelijk dat ALVI voor een bepaalde periode in te huren om een risicoanalyse van uw onderneming dat actief is in de Food Industry middels een interim-management periode. ALVI maakt hierbij gebruik van de kennistool bedrijfsscan.
 

Meerderheidsdeelneming in uw onderneming van de Food Industry

Wilt u nog meer betrokkenheid of heeft u geen voldoende financiële middelen om ALVI in te huren voor een bedrijfsscan of voor interim-management dan is een meerderheidsdeelneming in uw onderneming in de Food Industry een optie.