Wie kan mij praktisch helpen bij het aansturen van personeelsleden?
Alvi geeft u deskundige, professionele en praktische ondersteuning.
Wie kan mij praktisch helpen bij het aansturen van personeelsleden?
 

Nieuws

ABN AMRO: Voedselprijzen lager door aanhoudend lage grondstofprijzen

Consumenten zijn dit en volgend jaar minder geld kwijt aan allerlei voedingsproducten. Dat komt door aanhoudend lage prijzen van grondstoffen als tarwe, maïs, soja en suiker. Het aanbod van deze grondstoffen is als gevolg van goede oogsten sterk toegenomen bij een vrijwel gelijkblijvende vraag. Dat stelt het Economisch Bureau van ABN Amro in haar Agri Monitor.
Koffie en suiker
Koffie- en suikerprijzen zijn in de afgelopen weken gedaald door een zwakker geworden Braziliaanse Real. Koffieprijzen zijn met meer dan 10% gedaald in de laatste vier weken. De suikerprijzen daalden met 4% naar het laagste niveau in 5 jaar.

Maïs
Met een productieverwachting welke ruim 8% hoger ligt dan het 10-jaars gemiddelde wordt de derde grootste maïsproductie in de geschiedenis verwacht. Gelijktijdig wordt verwacht dat de consumptie nauwelijks wijzigt. Een licht toenemende vraag naar maïs als voedingsgrondstof compenseert hierin de lichte daling in maïs als grondstof voor diervoeding. Hiermee is de verwachting dat de voorraden op het hoge niveau blijven, waardoor de prijs niet veel zal veranderen.

Tarwe
Eind 2014 was er nog een opleving te zien in de tarweprijs. De tarweprijzen zijn in de afgelopen weken echter met 7% gedaald tot de laagste niveaus sinds 2010. De onderliggende trendprijs wordt nog altijd bepaald door de hoge productiecijfers, resulterende in forse wereldvoorraden. Doordat gelijktijdig de vraag naar menselijk voedsel licht stijgt, zullen de voorraden niet verder toenemen. Deze blijven echter wel op een relatief hoog niveau, waardoor de prijs voor tarwe laag zal blijven. Ook consumenten kunnen hiervan meeprofiteren door een mogelijke daling van de voedselprijzen.

Zie voor meer informatie de Agri Monitor van maart 2015 op de site van

bron: ABN AMRO, 10/03/15

Diensten

Interim-Management voor de Food Industry

Het is voor u mogelijk dat ALVI voor een bepaalde periode in te huren om een risicoanalyse van uw onderneming dat actief is in de Food Industry middels een interim-management periode. ALVI maakt hierbij gebruik van de kennistool bedrijfsscan.
 

Meerderheidsdeelneming in uw onderneming van de Food Industry

Wilt u nog meer betrokkenheid of heeft u geen voldoende financiële middelen om ALVI in te huren voor een bedrijfsscan of voor interim-management dan is een meerderheidsdeelneming in uw onderneming in de Food Industry een optie.
 

Bedrijfsscan voor de Food Industry

Onze bedrijfsscan specifiek voor de Food Industry geeft u voor een vaste prijs een scherpe risicoanalyse en een plan van aanpak van uw huidige onderneming. Eerst zal in een intake gesprek een duidelijke risico-inventarisatie gemaakt wat uw wensen zijn en welke onderdelen de bedrijfsscan dienen te bevatten.