Leidt deze investering in techniek ook tot een hoger bedrijfsresultaat?
Alvi biedt u een klankbord bij investeringen.
Leidt deze investering in techniek ook tot een hoger bedrijfsresultaat?
 

Nieuws

25 februari 2015

De Markthal in Rotterdam en de Foodhallen in Amsterdam werden afgelopen jaar geopend en kregen veel media-aandacht. Met veel minder lawaai opende vorig jaar op Katendrecht in Rotterdam een soortgelijk concept, de Fenix Food Factory. Alle ondernemers die hier begonnen, zijn daar nog steeds actief. De hal trekt veel publiek en met name op de zaterdagen is het er enorm druk.

25 februari 2015

Het onderzoek van Europol en Interpol laat zien dat voedselfraude rond de hele wereld en met alle mogelijke voedselproducten plaatsvindt. Regelmatig resulteert dat in gevaar voor de volksgezondheid. Foodwatch vindt het een goede zaak dat het criminele circuit achter grootschalige voedselfraude wordt opgespoord en aangepakt. Het is echter onrealistisch om in de toekomst grote aantallen onderzoekers en agenten achter de criminelen aan te laten hollen." Dat zegt Meike Rijksen, campagneleider van foodwatch Nederland in reactie op het bericht dat Europol en Interpol 2.500 ton illegaal voedsel wisten te onderscheppen.

25 februari 2015

In april gaat Valstar Holland enkele units betrekken in Food Center Westland. Valstar Holland zal de producten aanbieden van alle bedrijven uit de Best Fresh Group. Het nieuwe groothandelscentrum voor de groentedetailhandel, horeca en cateringbedrijven wordt in april geopend op het ABC Westland Agri & Food terrein in Poeldijk.

10 februari 2015

Sinds ruim 2 maanden draait de fabriek A-ware Food Group in Heerenveen en wordt er kaas geproduceerd. De fabriek verwerkt de melk van zo'n 400 melkveebedrijven. Het gaat om toeleveranciers die A-ware zelf heeft geworven en leden van de afzetvereniging NoorderlandMelk. Vanaf 1 maart wordt de kaasproductie verdere opgeschaald. Dan gaat melk A-ware ook melk verwerken die via de Dutch Milk foundation wordt betrokken. Vanaf juli moet de kaasfabriek op volle capaciteit draaien. Dan is een productie van 100.000 ton kaas op jaarbasis mogelijk. In de fabriek draait nu één productielijn. Met het verder opschalen komt ook de tweede lijn in bedrijf.

10 februari 2015

De Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij (BOM) investeert in het bedrijf Fortified Food Coatings. uit Den Bosch. In 2013 begon Fortified Food Coatings met de ontwikkeling van gelatinecoatings met nutriënten voor het verrijken van verse kant-en-klaarmaaltijden. Met behulp van een investering van de BOM maakt het bedrijf nu de stap naar de markt. Naar verwachting zullen de eerste maaltijden nog voor de zomer hun weg naar de consument vinden.

10 februari 2015

Bestaande investeerders van HelloFresh, Rocket Internet en Insight Venture Partners, ondersteunen het bedrijf met een nieuwe investering van 110 miljoen euro om de volgende ontwikkelingsfase te financieren. HelloFresh gaat de nieuwe financiering gebruiken om de klantervaring verder te verbeteren, door onder andere in te zetten op het verhogen van de flexibiliteit voor klanten en verbetering van het product en de service.

20 januari 2015

De Nederlandse producent van voedingsingrediënten Dalco Food in Oss heeft het productieproces verbeterd dankzij een systeem van Air Products waarbij er vloeibare stikstof wordt toegevoegd tijdens het mengen. Daardoor kan de temperatuur beter geregeld worden. Het zorgt er voor dat de doorvoer van de productielijn hoger is, terwijl de hoeveelheid productieafval met 2% werd teruggebracht.

20 januari 2015

In Duitsland hebben landbouworganisaties, de vleesverwerkende industrie en de supermarkten elkaar gevonden in het streven naar een diervriendelijkere vleesproductie. Dat gebeurt binnen de Initiative Tierwohl waarbij belangrijke partijen in de productie en verkoop van varkens- en pluimveevlees met elkaar samenwerken. Er zijn meetbare criteria voor dierenwelzijn gedefinieerd. Dat is gebeurd in overleg met de sector, wetenschappers en dierenwelzijnsorganisaties. Bedrijven worden door onafhankelijke controle-instanties gecertificeerd. Daarna vinden jaarlijks onaangekondigde controles plaats. Het systeem word gefinancierd uit bijdragen van deelnemende supermarktorganisaties. Per kilo varkens- en pluimveevlees die zij verkopen storten zij 4 cent in een dierenwelzijnsfonds. In 2015 gaat het naar verwachting om 85 miljoen euro. In totaal is een bijdrage van 255 miljoen euro toegezegd.

20 januari 2015

Netwerkplatform Purple Bee Hive, een initiatief van vleesverwerker Zwanenberg Food Group, gaat zich ook richten op groenteproducten. In eerste instantie gaat de onderneming diverse groenteburgers op de markt brengen, waaronder een bietenburger, een bonenburger en een maisburger. In het eerste kwartaal van 2015 start de nieuw opgerichte onderneming met producten voor de foodservice. In een later stadium worden de producten ook via de retail vermarkt.

20 januari 2015

"De zuivelsector moet nu zelf in staat zijn om de markt te beheren. Maar de sector is zich mogelijk onvoldoende bewust van hetgeen er in de vrije markt gebeurt. De marktpositie wordt in een veel te grote mate bepaald door de aanvoer van de grondstof." Dat stelt EU-topambtenaar Herman Versteijlen. Hij stond 30 lang aan het roer bij het beheer van de agrarische markten in Europa. Vlak voor het aflopen van de melkquotering gaat hij met pensioen.

Diensten

Interim-Management voor de Food Industry

Het is voor u mogelijk dat ALVI voor een bepaalde periode in te huren om een risicoanalyse van uw onderneming dat actief is in de Food Industry middels een interim-management periode. ALVI maakt hierbij gebruik van de kennistool bedrijfsscan.
 

Bedrijfsscan voor de Food Industry

Onze bedrijfsscan specifiek voor de Food Industry geeft u voor een vaste prijs een scherpe risicoanalyse en een plan van aanpak van uw huidige onderneming. Eerst zal in een intake gesprek een duidelijke risico-inventarisatie gemaakt wat uw wensen zijn en welke onderdelen de bedrijfsscan dienen te bevatten.
 

Meerderheidsdeelneming in uw onderneming van de Food Industry

Wilt u nog meer betrokkenheid of heeft u geen voldoende financiële middelen om ALVI in te huren voor een bedrijfsscan of voor interim-management dan is een meerderheidsdeelneming in uw onderneming in de Food Industry een optie.