Kan ik nog snijden in de bedrijfskosten?
Alvi adviseert u over uw financiële efficiency.
Kan ik nog snijden in de bedrijfskosten?
 

Nieuws

26 december 2014

Elf organisaties uit Heiloo en omgeving zijn het niet eens met de afmetingen van het bedrijfsgebouw dat Kaptein Kaas wil realiseren op het bedrijventerrein de Boekelermeer bij Heiloo. Ze vragen inzicht in de besluitvorming door een beroep te doen op de Wet openbaarheid bestuur (WOB). Om het gebouw dat Kaptein wil neerzetten binnen de regels te laten vallen, moet het bestemmingsplan gewijzigd worden. Het college van burgemeester en wethouders van Heiloo wil dat zelf regelen. De organisaties vinden dat de wijzigingen in het bestemmingsplan door de gemeenteraad moeten worden goedgekeurd en dat de inwoners van Heiloo er via inspraak hun mening over moeten kunnen geven

26 december 2014

Er komt in totaal 67 miljoen euro beschikbaar voor het sectorplan in de levensmiddelenindustrie. Minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) betaalt daarvan 20 miljoen euro, de rest van het bedrag is afkomstig van werkgevers en vakbonden in de sector. Het geld is vooral bestemd voor scholing, duurzame inzetbaarheid en extra leerwerkplekken voor jongeren.

26 december 2014

Er komt in totaal 67 miljoen euro beschikbaar voor het sectorplan in de levensmiddelenindustrie. Minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) betaalt daarvan 20 miljoen euro, de rest van het bedrag is afkomstig van werkgevers en vakbonden in de sector. Het geld is vooral bestemd voor scholing, duurzame inzetbaarheid en extra leerwerkplekken voor jongeren.

26 december 2014

Verschillende vleesverwerkers, retailers en voedselinnovatiebedrijf TOP bv zijn gestart met een samenwerking om zoutverlaging in vleeswaren te realiseren zonder verlies van smaak, textuur en houdbaarheid. De bedrijven onderzoeken de mogelijkheid om met de technologie pascalisatie en inzet van onder andere groentevezels een alternatief te bieden voor zout. De eerste resultaten zijn veelbelovend.

26 december 2014

Harry van Delft en Geert Boosten, respectievelijk voorzitter en secretaris, hebben de oprichtingsakte getekend voor de stichting Meat Your Own. Vanuit de stichting worden in het vervolg de activiteiten uitgevoerd van het project Meat Your Own, dat tot dusver onder de hoede van het Innovatienetwerk stond. Doel van de stichting is het op een nieuwe manier verbinden van consumenten en producenten van vlees.

26 december 2014

De gemeenteraad van Marum heeft op 17 december gesproken over de uitbreidingsplannen van FrieslandCampina in Noordwijk. Die uitbreiding is nodig omdat het concern in de fabriek ook boterolie en roomproducten wil gaan produceren. Dat gebeurde tot dusver in het Belgische Klerken, maar FrieslandCampina heeft besloten de fabriek daar te sluiten en de productie naar Nederland te verplaatsen. De gemeente Marum wil meewerken aan de plannen, maar de gemeenteraad moet instemmen met een wijziging van het bestemmingsplan. In Marum werken momenteel 55 mensen voor FrieslandCampina. Na de uitbreiding kunnen er 10 tot 15 mensen extra aan de slag.

26 december 2014

Er is één groep consumenten die de foodsector zelden direct benadert: de jonge oudere. Het gaat om 2,8 miljoen personen in de leeftijd van 60 tot 75 jaar. Om deze groep, onder wie een groeiend aantal alleenstaanden, goed te kunnen bedienen, is het nodig dat retailers en producenten de handen ineenslaan.

26 december 2014

Vleesconcern Vion heeft in de eerste tien maanden van 2014 beter gepresteerd dan er was begroot. Hoewel het concern nog in bijzonder beheer van de banken zit, zijn deze wel positief over de plannen die de onderneming heeft om weer gezond te worden. Een groot deel van de 100 miljoen euro aan besparingen die Vion heeft gepland moeten echter nog worden gerealiseerd, aldus topman Michiel Herkemij. In 2015 zal de onderneming elk kwartaal financiële cijfers publiceren. In het kwartaalbericht wil Herkemij ook cijfers over het aantal slachtingen en informatie over eventuele re-calls gaan verstrekken.

26 december 2014

Uit onderzoek van LEI Wageningen UR samen met de Universiteit Utrecht in opdracht van de Autoriteit Consument & Markt (ACM) blijkt niet dat bepaalde schakels in de ketens van aardappel, appel, brood, ei, komkommer, paprika, pluimveevlees en uien onevenredig veel winst boeken. Ook zijn er geen doorslaggevende bewijzen voor de stelling dat het zwaartepunt van agrifoodketens richting supermarkt verschuift. Dat schrijft staatssecretaris Dijksma van Economische Zaken in een brief bij het rapport aan de Tweede Kamer.

26 december 2014

De omzet van de foodservicemarkt in Nederland is in 2014 met 0,5% gedaald tot 17,4 miljard euro. De omzet in de petrolmarkt daalde met 0,5% tot 1,6 miljard euro en de omzet bij de instellingen liep met 4,2% terug tot 1,2 miljard euro. Dat blijkt uit het Jaaroverzicht van de Foodservicemarkt in 2014 van Foodstep.

Diensten

Meerderheidsdeelneming in uw onderneming van de Food Industry

Wilt u nog meer betrokkenheid of heeft u geen voldoende financiële middelen om ALVI in te huren voor een bedrijfsscan of voor interim-management dan is een meerderheidsdeelneming in uw onderneming in de Food Industry een optie.
 

Interim-Management voor de Food Industry

Het is voor u mogelijk dat ALVI voor een bepaalde periode in te huren om een risicoanalyse van uw onderneming dat actief is in de Food Industry middels een interim-management periode. ALVI maakt hierbij gebruik van de kennistool bedrijfsscan.
 

Bedrijfsscan voor de Food Industry

Onze bedrijfsscan specifiek voor de Food Industry geeft u voor een vaste prijs een scherpe risicoanalyse en een plan van aanpak van uw huidige onderneming. Eerst zal in een intake gesprek een duidelijke risico-inventarisatie gemaakt wat uw wensen zijn en welke onderdelen de bedrijfsscan dienen te bevatten.